Referencie

TATRA – AUDIT, spol. s r.o. poskytuje audítorské služby v spoločnostiach pôsobiacich v odvetviach:

    obchod a služby
    výrobné podniky - ľahký priemysel
    výrobné podniky - ťažký priemysel
    poľnohospodárstvo, družstvá
    stavebníctvo
    neziskové organizácie, nadácie
    zdravotníctvo